A garanton përmirërsim të shëndetit mendor shikimi i videove në këtë ueb faqe?

Kjo faqe është psiko-edukuese ofron informata për shëndetin mendor, për faktorët rrezikues dhe mbrojtës të shëndetit mendor. Videot, që janë përgatitur në këtë faqe, synojnë që t’ju informojnë për ankthin, stresin dhe mendimet brengosëse në përgjithësi dhe të ndërlidhura me pandeminë e fundit. Nëse keni problem, që ju pengojnë në funksionimin e përditshëm, kërkoni ndihmë […]

Kjo faqe është psiko-edukuese ofron informata për shëndetin mendor, për faktorët rrezikues dhe mbrojtës të shëndetit mendor. Videot, që janë përgatitur në këtë faqe, synojnë që t’ju informojnë për ankthin, stresin dhe mendimet brengosëse në përgjithësi dhe të ndërlidhura me pandeminë e fundit. Nëse keni problem, që ju pengojnë në funksionimin e përditshëm, kërkoni ndihmë profesionale.