A janë shërbimet anonime në chat?

Asnjë shënim personal i personave që marrin këshillim përmes chatit nuk kërkohen nga faqja aktuale. Po ashtu, asnjë nga bisedat e bëra nuk ruhen apo deponohen nga ana e mirëmbajtësve të faqes.

Asnjë shënim personal i personave që marrin këshillim përmes chatit nuk kërkohen nga faqja aktuale. Po ashtu, asnjë nga bisedat e bëra nuk ruhen apo deponohen nga ana e mirëmbajtësve të faqes.