Çfarë kompetenca kanë vullnetarët që ofrojnë shërbime në chat?

Vullnetarët kanë shkathtësi themelore të këshillimit online dhe kanë parime të caktuara se çfarë shërbimi ofrojnë që kryesisht ka të bëjë me ndihmën e parë psikologjike. Vullnetarët kanë trajnim dhe mbikëqyrje të vazhdueshme nga stafi i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina?

Vullnetarët kanë shkathtësi themelore të këshillimit online dhe kanë parime të caktuara se çfarë shërbimi ofrojnë që kryesisht ka të bëjë me ndihmën e parë psikologjike. Vullnetarët kanë trajnim dhe mbikëqyrje të vazhdueshme nga stafi i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina?