Kush mund të përfitojë nga këto video psiko-edukuese?

Të gjithë, që janë mbi moshën 15 vjet, dhe kuptojnë gjuhën e përdorur në video.

Të gjithë, që janë mbi moshën 15 vjet, dhe kuptojnë gjuhën e përdorur në video.