Kush ofron shërbim në chat?

Faqja është zhvilluar nga stafi i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina dhe përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Faqja është zhvilluar nga stafi i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina dhe përkrahur nga Komuna e Prizrenit. Shumica e ofruesve të shërbimeve janë vullnetarë të diplomuar nga psikologjia apo që janë në vitin e fundit të studimeve në psikologji. Shërbimi ekzistues nuk është zëvendësim i shërbimeve formale dhe të zakonshme të shëndetit mendor. Vullnetarët janë aty për të ofruar ndihmë të parë psikologjike dhe eventualisht për të referuar në burime të tjera ku personi mund të kërkojë ndihmë nëse konsiderohet e nevojshme. Shënimet për vullnetarë mbahen anonime dhe janë, por që janë të ditura për përgjegjësit e faqes. Vullnetarët janë të trajnuar për të ofruar ndihmë të parë psikologjike dhe mendohet se informatat e tyre personale nuk janë relevante në ofrimin e ndihmës së parë psikologjike.