Nga kush janë përgatitur këto informata?

Shumica e materialeve janë përgatitur nga studentët e vitit të parë, niveli master, programi “Psikologji Shkollore dhe Këshillimi” nën mbikqyrjen e stafit të Departamentit të Psikologjisë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prof. Asoc. Dr. Aliriza Arënliu dhe Dr. Natyra Agani – Destani. Videot janë prodhuar dhe ideuar në bazë të teskteve të përgatitura nga ekipi.

Shumica e materialeve janë përgatitur nga studentët e vitit të parë, niveli master, programi “Psikologji Shkollore dhe Këshillimi” nën mbikqyrjen e stafit të Departamentit të Psikologjisë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prof. Asoc. Dr. Aliriza Arënliu dhe Dr. Natyra Agani – Destani. Videot janë prodhuar dhe ideuar në bazë të teskteve të përgatitura nga ekipi.