Pse duhet të plotësojë pyetësorët para bisedës dhe pasi të përfundon biseda në chat?

Në pyetësorin e parë ne duam të kuptojmë profilin demografik të përdoruesve, gjendjen tuaj në lidhje me distresin psikologjik dhe mirëqenjen tuaj. Në pyetësorin e dytë pas përfundimit të bisedës duam të vlerësojmë shërbimin që e keni marrë. Të dyja këto informata neve na mundësojnë të përmirësojmë shërbimet e ofruara në këtë faqe. Po ashtu, […]

Në pyetësorin e parë ne duam të kuptojmë profilin demografik të përdoruesve, gjendjen tuaj në lidhje me distresin psikologjik dhe mirëqenjen tuaj. Në pyetësorin e dytë pas përfundimit të bisedës duam të vlerësojmë shërbimin që e keni marrë. Të dyja këto informata neve na mundësojnë të përmirësojmë shërbimet e ofruara në këtë faqe. Po ashtu, nëse përdorni shifrën e njëjtë, neve na mundëson të përcjellim gjendjen e përdoruesve të shërbimit pa e ditur identitetin e tyre. Më përgjigjen “Po” në pyetjen e parë para bisedës, ju ofroni pëlqimin nëse pajtoheni apo jo që të dhënat tuaja anonime nga pyetësorët të përdoren për studim dhe përmirësim të shërbimeve të faqes ekzistuese.