Webinari 1 – Rikthimi në shkollë, mësimet e mësuara nga mësimi online në distancë

Folëse: Jusuf Thaçi

06 November 2020
Webinari 2 – Ankthi i kthimit në shkollë, mbështetja e fëmijëve dhe prindërve

Folëse: Prof. Ass. Mimoza Shahini

03 November 2020
Webinari 3 – Roli i psikologëve shkollor, motivimi i nxënësve për pjesëmarrje në mësimin online

Folëse: Trendelina Krasniqi & Arbnore Ismaili Shehu

29 October 2020
Webinari 4 – Roli i psikologëve shkollor, kthimi në shkollë gjatë pandemisë COVID 19

Folëse: Albana Bytyqi & Kushtrim Maloku

28 October 2020
Webinari 5 – Rëndësia e mbështetjes për familjet e prekuara me COVID-19

Folëse: Dr. Fitim Uka

22 October 2020
Webinari 6 – Stresi dhe të komunikuarit në familje gjatë pandemisë

Folëse: Lirie Lokaj

08 November 2020
Webinari 7: Të shpenzuarit e kohës kualitative me fëmijët gjatë pandemisë COVID-19

Folëse: Brikena Krasniqi Hoti

28 October 2020
Webinari 8: Të përballuarit e ankthit dhe stresit

Folëse: Vigan Behluli

29 October 2020
Webinari 9: Stresi dhe Ankthi tek Profesionistet e Kujdesit Shëndetësor, gjatë pandemisë COVID-19

Folëse: Dr. Drita Gashi Bytyqi

05 November 2020
Webinari 10: Sfidat dhe rekomandimet për punonjësit e shëndetit mendor

Folëse: Dr. Shukrije Statovci & Prof. Ass. Dr. Naim Fanaj

06 November 2020
Webinari 11: Si të përballemi me ankthin ?

Folëse: Dr. Mimoza Shahini & Prof. As. Dr. Arjana Muçaj

14 February 2023
Webinari 12: Depresioni, shkaqet dhe trajtimi

Folëse: Prof. Dr. Naser Durmishi & Prof. Dr. Naim Fanaj

29 March 2023
Webinari 13: Përballë të kaluarës traumatike!

Folëse: Prof. Dr. Fitim Uka

04 May 2023