Lista e disa prej shërbimeve të shëndetit mendor në Shqipëri: