Seanca 2 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i ankthit

Seanca 2 është e konceptuar prej një pyetësori dhe 4 videove që ju rekomandojmë t’i shikoni hap pas hapi.

Hapi 1

Pyetësori për ankthin – 2 min

Pas plotësimit të pytësorit klikoni butonin mbyll.

Hape pyetësorin
Hapi 2

Hapi 2

Video psikoedukuese për Ankthin – 4:51 min

Hapi 3

Hapi 3

Video psikoedukuese për Ankthin dhe pandeminës – 8 min

Hapi 4

Hapi 4

Video psikoedukuese për menaxhimin e ankthit – Ushtrimi 5 4 3 2 1 – 3:46 min

Hapi 5

Hapi 5

Video psikoedukuese për menaxhimin e ankthit – Meditimi – 18:17 min