Seanca 3 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i mendimeve brengosëse

Seanca 3 është sikurse edhe dy të mëparmet, ka një pyetësor dhe 3 video që ju rekomandojme t’i shikoni hap pas hapi

Hapi 1:

Pyetësori për mendimet brengosëse– 2 min

Pas plotësimit të pytësorit klikoni butonin mbyll.

Hape pyetësorin
Hapi 2:

Hapi 2:

Video psikoedukuese për mendimet brengosëse – 4:22 min

Hapi 3:

Hapi 3:

Video psikoedukuese për menaxhimin e medimeve brengosëse – Gjethet në lumë – 6:49 min

Hapi 4:

Hapi 4:

Video psikoedukuese për menaxhimin e mendimeve brengosëse – Ushtrimi i frymëmarrjes – 12:54 min