Seanca 4 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i simptomeve depresive

Seanca 4 është e konceptuar prej një pyetësori dhe 4 videove që ju rekomandojmë t’i shikoni hap pas hapi

Hapi 1:

Pyetësori për simptome depresive– 2 min

Pas plotësimit të pytësorit klikoni butonin mbyll

Hape pyetësorin
Hapi 2:

Hapi 2:

Video psikoedukuese për depresionin - 4:59

Hapi 3:

Hapi 3:

Video psikoedukuese për menaxhimin e simptomeve të depresionit – Vëmendja e qëllimshme apo Mindfulness – 7:54 min

Hapi 4:

Hapi 4:

Video psikoedukuese për menaxhimin e simptomeve të depresionit – Fillo të bësh, vazhdo të veprosh – 5:00 min

Hapi 5:

Hapi 5:

Video psikoedukuese për menaxhimin e simptomeve të depresionit – Ajo ishte atëhere, kjo është tani – 7:55 min