Seanca 6 – Të mendosh në menyrë te rrezikshme – Katastrofizimi

Video mbi të menduarit në mënyrë të rrezikshme – Katastrofizimi – 02:59 min