Seanca 8 – Rëndësia e një imazhi pozitiv

Video mbi rëndësinë e një imazhi pozitiv – 03:51 min