Seanca 1 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i stresit

Seanca 1 është e konceptuar prej 1 pyetësori dhe 3 videove që ju rekomandojmë t’i shikoni hap pas hapi

Hapi 1:

Pyetësori për distresin psikologjik – 2 min

Pas plotësimit të pytësorit klikoni butonin mbyll

Hape pyetësorin
Hapi 2:

Hapi 2:

Video psikodedukuese për Stresin dhe Pandeminë – 4:47 min

Hapi 3:

Hapi 3:

Video psikoedukuese për menaxhimin e stresit – Frymëmarrja e Thellë 5: 25 min

Hapi 4:

Hapi 4:

Video psikoedukuese për menaxhimin e stresit – Relaksimi progresiv i muskujve – 10:56 min